Stort tack

Till  projektets huvudfinansiär

Allmäna Arvsfonden.

 

bidragit har även

Östergötlands läns landsting

 

Vi tackar även för sponsorbidrag till konferensens genomförande

Coloplast AB

Bayer Healthcare AB

Astra Tech AB