Medarbetare

 

 

 

www.Spinabifida.se

 

 

Medarbetare

 

Projektledare

Gunilla Glad Mattsson
gunilla.glad.mattsson@lio.se

 

Medarbetare

Astrid Fägerskiöld, univ lektor
  
astrid.fagerskiold@liu.se

 

Lina Strömfors, psykolog

lina.stromfors@lio.se

 

Marie Donlau, arbetsterapeut

marie.donlau@lio.se

 

Peter Wide, specialistläkare

peter.wide@lio.se

 

Sven Mattsson, docent, barnneurolog

sven.mattsson@lio.se


Anders Spångberg, överläkare, urolog
anders.spangberg@lio.se

 

Representanter för RBU och referensgrupp

Eva Toft

eva.toft@riks.rbu.se

 

Karin Björk

karin.bjork@riks.rbu.se

 

Renée Höglin
renee.hoglin@telia.com

 

 

 

 

 

 

• Hem»

 

• Projekt »

 

• Nyheter »

 

• Medarbetare »

 

• Sponsorer »

 

• Länkar »

 

 

 

 

 

 

Att vara oberoende

viktigt för den enskilde och samhället